தனியுரிமை கொள்கை

This Privacy Policy governs the manner in which Gladwedding.com collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a "User") of the www.gladwedding.com website ("Site"). இந்த தனியுரிமை கொள்கை Gladwedding.com தளம் மற்றும் வழங்கப்படும் அனைத்து தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கும் பொருந்தும்.

எங்கள் தகவல் சேகரிப்பு மற்றும் பரப்புதல் நடைமுறைகளைப் பற்றி அறிய பின்வரும் அறிக்கையைப் படியுங்கள்.

Website Visitors

Gladwedding.com collects non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, and the date and time of each visitor request. Gladwedding.com’s purpose in collecting non-personally identifying information is to better understand how Gladwedding.com’s visitors use its website. From time to time, Gladwedding.com may release non-personally-identifying information in the aggregate, e.g., by publishing a report on trends in the usage of its website.

Gladwedding.com also collects potentially personally-identifying information like Internet Protocol (IP) addresses. Gladwedding.com does not use such information to identify its visitors, however, and does not disclose such information, other than under the same circumstances that it uses and discloses personally-identifying information, as described below.

Gathering of Personally-Identifying Information

Certain visitors to Gladwedding.com’s websites choose to interact with Gladwedding.com in ways that require Gladwedding.com to gather personally-identifying information. The amount and type of information that Gladwedding.com gathers depends on the nature of the interaction. For example, we ask visitors who use our gladwedding application to provide a firstname, lastname and email address. In each case, Gladwedding.com collects such information only as is necessary or appropriate to fulfill the purpose of the visitor’s interaction with Gladwedding.com. Gladwedding.com does not disclose personally-identifying information other than as described below. And visitors can always refuse to supply personally-identifying information, with the caveat that it may prevent them from engaging in certain website-related activities.

Protection of Certain Personally-Identifying Information

Gladwedding.com will not rent or sell potentially personally-identifying and personally-identifying information to anyone.

If you are a registered user of a Gladwedding.com website and have supplied your email address, Gladwedding.com may occasionally send you an email to tell you about new features, solicit your feedback, or just keep you up to date with what’s going on with Gladwedding.com and our products. We primarily use our blog to communicate this type of information, so we expect to keep this type of email to a minimum.

Gladwedding.com takes all measures reasonably necessary to protect against the unauthorized access, use, alteration, or destruction of potentially personally-identifying and personally-identifying information.

Cookies

A cookie is a string of information that a website stores on a visitor’s computer, and that the visitor’s browser provides to the website each time the visitor returns. Gladwedding.com uses cookies to help Gladwedding.com identify and track visitors, their usage of Gladwedding.com website, and their website access preferences. Gladwedding.com visitors who do not wish to have cookies placed on their computers should set their browsers to refuse cookies before using Gladwedding.com’s websites, with the drawback that certain features of Gladwedding.com’s websites may not function properly without the aid of cookies.

Privacy Policy Changes

Although most changes are likely to be minor, Gladwedding.com may change its Privacy Policy from time to time, and in Gladwedding.com’s sole discretion. Gladwedding.com encourages visitors to frequently check this page for any changes to its Privacy Policy. Your continued use of this site after any change in this Privacy Policy will constitute your acceptance of such change.

Your acceptance of these terms

By using this Site, you signify your acceptance of this policy. If you do not agree to this policy, please do not use our Site. Your continued use of the Site following the posting of changes to this policy will be deemed your acceptance of those changes.

Contacting us

If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this site, or your dealings with this site, please contact us at: